Ngày 19.11.2021: Thanh tẩy đền thờ tâm hồn

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 19, 45-48

Khi ấy, Chúa Giêsu vào đền thờ, Người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó và phán bảo họ rằng: “Có lời chép rằng: Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp”. Và hằng ngày Người giảng dạy trong Ðền thờ. Các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân tìm cách hại Người, nhưng họ không biết phải làm cách nào, vì dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe Người.

THANH TẨY ĐỀN THỜ TÂM HỒN

Sự hiện diện của Đức Giêsu đã làm thay đổi tình trạng bát nháo trong đền thờ: bàn ghế bị xô ngã, phường trộm cướp bị đánh đuổi, chiên bò được đưa đi,…

Việc thanh tẩy ấy biểu trưng cho tiến trình thanh tẩy tâm hồn của chúng ta. Ai cũng biết, ngay từ lúc xét mình để xưng tội đến khi hoàn thành việc đền tội đều có bàn tay Chúa trợ giúp. Chúa soi sáng để nhận ra lỗi lầm, Chúa chạm đến để biết dục lòng thống hối, Chúa phán lời thứ tha, và dĩ nhiên, việc đền bồi tội lỗi chỉ là hiệp với hy lễ thập giá của Chúa mà thôi. Như vậy, trung tâm của cuộc thanh tẩy là lúc con người gặp gỡ Thiên Chúa, tức là để cho ánh sáng Lời Chúa soi chiếu vào tận thẳm sâu tâm hồn hầu để mọi điều thầm kín nhất được tỏ lộ.