Ngày 12.11.2021: Hãy luôn sẵn sàng

 

Tin mừng theo Thánh Luca : Lc 17, 26-37

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày Con Người cũng xảy đến như vậy. Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ gả chồng, mãi cho tới ngày Noe vào tầu, rồi nước lụt đến tiêu diệt mọi người.

“Lại cũng như đã xảy ra thời ông Lót: người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây cất, nhưng ngày ông Lót ra khỏi thành Sôđôma, thì trời liền mưa lửa và sinh diêm, tiêu diệt mọi người. Cũng sẽ xảy như thế trong ngày Con Người xuất hiện.

“Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà có đồ vật trong nhà, thì chớ xuống lấy đi; và ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về. Các con hãy nhớ trường hợp vợ ông Lót. Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất sự sống mình thì giữ được nó.

“Thầy bảo các con: Trong đêm ấy sẽ có hai người trên một giường, thì một người bị đem đi, và người kia sẽ được để lại. Hai phụ nữ xay cùng một cối, thì một người sẽ bị đem đi, còn người kia sẽ được để lại. Hai người ở ngoài đồng, thì một người bị đem đi, và người kia được để lại”.

Các môn đệ thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, chuyện đó ở đâu vậy?” Người phán bảo các ông: “Xác ở đâu thì diều hâu tựu lại đó”.

HÃY LUÔN SẴN SÀNG

Ông Nôê đóng tàu, chuẩn bị cho hành trình dài sắp tới, nhờ lời báo trước của Đức Chúa, là dấu chỉ trước mắt con người đương thời đại, nhưng dân chúng không nhận ra mà vẫn ‘ăn uống, cưới vợ lấy chồng,…’, để rồi phải phải dìm mình trong hồng thủy.

Thánh Luca cho thấy, ông Noe là dấu chỉ sám hối cho con người thời đó thế nào, thì Đức Giêsu cùng giáo huấn của Người là dấu chỉ sám hối cho mỗi người chúng ta như vậy, dĩ nhiên, nước và diêm sinh bất ngờ vùi lấp những con người cứng đầu, thì ngày Chúa đến chúng ta cùng sẽ bị bất ngờ như thế nếu như ngay bây giờ không sẵn sàng.