Cầu cho Bà Maria NGUYỄN THỊ MIỆN

Cầu cho Bà Maria NGUYỄN THỊ MIỆN

Thông báo tín hữu qua đời

Cầu cho Bà Maria NGUYỄN THỊ MIỆNHội đồng Mục vụ giáo xứ Đaminh thông báo :

 Bà : Maria NGUYỄN THỊ MIỆN  

(Hiền Thê Ông VŨ ĐỨC LUẬT – Thành viên Hội Đồng Mục Vụ GX. Thánh Đa Minh – Ba Chuông)

Sinh năm : 1933    

Địa chỉ : Phường 01 – Q.Tân Bình

Thuộc giáo họ Martino

Từ trần lúc : 12g05 ngày 10-11-2021

Hưởng thọ : 89 tuổi .

    

Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn : Maria 

 

Trả lời