Sứ điệp Đức Thánh cha cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2021

 

Sứ điệp Đức Thánh cha cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2021Trong sứ điệp công bố nhân Ngày Thế giới Truyền giáo, Chúa nhật tới đây, 24/10/2021, Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi các tín hữu, noi gương các Kitô hữu tiên khởi, can đảm loan báo Tin mừng, giữa những hoàn cảnh khó khăn, trở thành chứng nhân về lòng thương xót của Chúa.

Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 95 năm nay có chủ đề là: “Chúng tôi không thể im lặng về điều chúng tôi đã thấy và đã nghe” (Cv 4,20).

Trong sứ điệp, Đức Thánh cha nhắc đến những khó khăn của các Kitô hữu tiên khởi, sống đức tin trong một môi trường đố kỵ và cam go: bị gạt ra ngoài lề và bị tù đày, cùng với những chống đối bên trong và bên ngoài. Nhưng những điều đó, thay vì là những chướng ngại có thể làm cho họ co cụm vào mình, thì lại thúc đẩy họ biến mọi nghịch cảnh, khó khăn và chống đối thành cơ hội để truyền giáo.

Đức Thánh cha viết: “Cũng vậy đối với chúng ta, thời điểm lịch sử hiện nay cũng không dễ dàng. Tình trạng đại dịch đã làm nổi bật và gia tăng đau khổ, cô đơn, nghèo đói và bất công mà bao nhiêu người đã phải chịu trước đó, và vạch trần những an ninh giả tạo và phân hóa và phân cực âm thầm xâu xé chúng ta… Chúng ta đã thấy sự nản chí, xuống tinh thần và cơ cực, thậm chí cả sự cay đắng xu thời, làm mất hy vọng, nhưng “chúng tôi không loan báo bản thân, mà là Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi là những đầy tớ của anh chị em, vì Chúa Giêsu” (2 Cr 4,5).

Đức Thánh cha cũng nhận xét rằng: “Trong thời kỳ đại dịch này, đứng trước cám dỗ che đậy và biện minh cho sự dửng dưng lãnh đạm, nhân danh sự giãn cách lành mạnh về mặt xã hội, sứ vụ cảm thương thật là cấp thiết, sứ vụ này có khả năng biến khoảng cách cần thiết thành một nơi gặp gỡ, chăm sóc và thăng tiến, “điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe” (Cv 4,20), lòng thương xót mà chúng tôi đã nhận được, được biến thành điểm tham chiếu và đáng tín nhiệm, giúp chúng ta phục hồi sự hăng say chung, để kiến tạo “một cộng đoàn thân thuộc và liên đới, để dành thời giờ, sự dấn thân và những thiện ích cho cộng đoàn ấy” (Fratelli tutti, n. 36).

(Rei 29-1-2021).

G. Trần Đức Anh, O.P.