Ngày 21.10.2021: Ngọn lửa tình yêu

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 12, 49-53

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”.

NGỌN LỬA TÌNH YÊU

Đức Giêsu đến để ném lửa vào trần gian. Thông thường người ta nghĩ ngay đến sự huỷ diệt khủng khiếp của lửa. Tuy nhiên, ở đây, có lẽ Đức Giêsu muốn nói đến một khía cạnh khác của lửa: hình ảnh của sự thanh luyện. Như thế, đây phải là lửa tình yêu.

Đức Giêsu nói đến thứ lửa mến có sức chữa lành vết thương tâm hồn con người. Dĩ nhiên, trong tiến trình chữa trị vết thương tâm hồn ấy, chúng ta sẽ trải qua hành trình gột rửa những thứ không xứng đáng trước mặt Chúa. Và ‘nóng bức’ của lửa mến chính là lòng khát khao của những tâm hồn mong chờ được diện kiến Chúa.