Nghi thức tiễn biệt & Thánh lễ An táng Cha Giuse Lê Hoàng Thụy, O.P., 25.6.2021

Vì sự cố mất điện ngay lúc bắt đầu Nghi thức tiễn biệt, Ban Truyền Thông không thể Trực tuyến như đã báo trước. Xin chân thành cáo lỗi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời