TLO: Thứ Ba tuần 08 thường niên (25.5.2021)

 

Bài đọcSir 35:1-12; Mk 10:28-31.

1/ Bài đọc I:

1 Tuân giữ Lề Luật là làm cho lễ phẩm thêm phong phú.
Gắn bó với lệnh truyền là dâng lễ kỳ an.

2 Tỏ lòng biết ơn là dâng bột tinh hảo,
làm việc bố thí là dâng lễ ngợi khen.

3 Từ bỏ gian tà thì đẹp lòng Đức Chúa,
chấm dứt bất công là dâng lễ đền tội.

4 Tuy vậy, đừng đến trước nhan Đức Chúa tay không,
vì tất cả những gì phải dâng đều do lệnh truyền.

5 Lễ phẩm của người công chính như mỡ đổ trên bàn thờ
xông mùi thơm ngào ngạt trước Đấng Tối Cao.

6 Hy lễ của người công chính được chấp nhận,
và phần kỷ vật sẽ không bị lãng quên.

7 Hãy tôn vinh Đức Chúa với tấm lòng quảng đại,
đừng bớt xén của đầu mùa tay con làm ra.

8 Dâng cúng chi, cũng phải giữ nét mặt tươi cười;
dâng hiến của thập phân, hãy hân hoan vui vẻ.

9 Với tấm lòng quảng đại, hãy dâng hiến Đấng Tối Cao
tuỳ theo những gì Người ban tặng
và tuỳ theo khả năng con có.

10 Vì Đức Chúa là Đấng thưởng công,
sẽ trả lại cho con gấp bảy lần.

11 Đừng hối lộ, Người chẳng nhận đâu.
Đừng ỷ vào hy lễ bất chính.

12 Vì Đức Chúa là Đấng xét xử,
Người chẳng thiên vị ai.

2/ Phúc Âm:

28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!”

29 Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng,

30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

31 Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”

Trả lời