Ngày 05.4.2021: Gặp gỡ Chúa để thay đổi cuộc sống

 

Tin mừng theo Thánh Mátthêu: Mt 28, 8-15

Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: “Chào các bà”. Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: “Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta”.

Ðang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: “Các anh hãy nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu”. Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Dothái cho đến ngày nay.

GẶP GỠ CHÚA ĐỂ BIẾN ĐỔI CUỘC SỐNG

Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu đã hiện ra với các chị em phụ nữ, sai các chị đi loan báo Tin mừng cho các Tông đồ và hẹn gặp các ông tại Galilê. Galilê là nơi diễn ra bao nhiêu kỷ niệm của Chúa Giêsu và các Tông đồ, nơi các môn đệ chài lưới và sinh sống, nơi họ gặp Chúa và được Chúa mời gọi bước theo Người, nơi Chúa và các môn đệ thi hành sứ mạng loan báo Tin mừng…

Ngày nay, giữa bề bộn công việc của cuộc sống, Chúa Phục Sinh cũng hẹn gặp mỗi người chúng ta, Người muốn gặp ta trong muôn vàn lắng lo khắc khoải, gặp ta trong những buồn vui của gia đình, của công việc, của các mối tương quan… Xin cho chúng ta thực sự gặp được Chúa, và tìm thấy ý nghĩa cuộc đời của chúng ta.

 

Trả lời