Lời chúc mừng Phục Sinh 2021 của cha Bề Trên Tổng Quyền

 

Đối với Ngài, tối tăm chẳng có chi mù mịt,

và đêm đen sáng tỏ như ban ngày,

bóng tối và ánh sáng cũng như nhau.

                                                                        (Tv 139:12)

Lời chúc mừng Phục Sinh 2021 của cha Bề Trên Tổng QuyềnThiên Chúa có thể thực hiện công trình kỳ diệu của Người ngay cả trong bóng tối: từ hành động Tạo Dựng trên bóng tối và sự trống rỗng chưa có hình dạng, đến cuộc Xuất Hành ra khỏi Ai Cập sau đêm lễ Vượt Qua; sau đó, ở Bêlem, Chúa Giêsu được hạ sinh trong bóng tối của màn đêm; Người ban cho chúng ta Bí tích Thánh thể và chức linh mục vào buổi tối đau buồn tại phòng tiệc ly; khi Người chết trên Thập Giá, “bóng tối bao phủ khắp mặt đất.” Người nằm trong bóng tối của ngôi mộ; vào ngày thứ ba, khi trời còn tối, Người đã trỗi dậy từ cõi chết.

Bóng tối của ngôi mộ Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tín thác vào Chúa Cha trong thời khắc đen tối nhất của mình, tín thác vào Thiên Chúa là Đấng đồng hành với chúng ta và đi trước chúng ta, bởi vì Thiên Chúa tạo nên ý nghĩa từ sự vô nghĩa, tạo nên hy vọng từ sự tuyệt vọng, tạo nên chiến thắng từ sự thất bại, tạo nên sự sống từ cái chết.

Mến chúc mọi người lễ Phục Sinh tràn đầy ân sủng!

Tu sĩ Gerard Francisco Timoner III, O.P.

Bề trên Tổng quyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời