Ngày 30.01.2021: Vững lòng tín thác vào Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Máccô: Mc 4, 35-41

Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”. Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người.

Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?”

Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?”

VỮNG LÒNG TÍN THÁC VÀO CHÚA

Trận cuồng phong trên biển hồ mà các Tông đồ gặp phải là một hình ảnh sống động diễn tả những sóng gió trong cuộc đời mỗi người Kitô hữu phải trải qua. Điển hình là nhân loại có cảm nghiệm sâu xa thế nào là nỗi sợ hãi trước cơn đại dịch Covid 19, hàng triệu người nhiễm bệnh, bao nhiêu sinh mạng bị cướp đi, thiệt hại về tài sản… không thống kê hết được. Con người cần có thái độ nào trước sự dữ, trước đau khổ, dịch bệnh?

Hãy tín thác vào Chúa và cậy trông vào Người. Thiên Chúa, Đấng giàu lòng nhân ái, cũng Đấng quyền năng vô song, chính Người sẽ ra tay cứu giúp chúng ta; ta đừng để cho Người phải khiển trách: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?

 

Trả lời