Hội đồng Giám mục Italia chuẩn bị các giáo dân lãnh nhận thừa tác vụ

 

Hội đồng Giám mục Italia chuẩn bị các giáo dân lãnh nhận thừa tác vụHội đồng Giám mục Italia sẽ xúc tiến chương trình chuẩn bị các giáo dân nam nữ lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ, chiếu theo Tự sắc “Spiritus Domini”-Thần trí của Chúa, do Đức Thánh cha Phanxicô ban hành ngày 10/1/2021 vừa qua.

Qua văn kiện này, Đức Thánh cha thay đổi giáo luật số 230, triệt 1, và cho phép nữ giới cũng được lãnh nhận hai thừa tác vụ này một cách chính thức.

Trong thông cáo, công bố hôm 26/1/2021, sau khóa họp của Ban thường vụ, các giám mục Italia cho biết sẽ đề ra các đường hướng để tuyển chọn và huấn luyện các ứng viên nam nữ có thể lãnh nhận hai thừa tác vụ vừa nói. Các đường hướng này sẽ được thông qua trong khóa họp khoáng đại tới đây của toàn thể Hội đồng Giám mục.

Trong thông cáo, các giám mục Italia cũng kêu gọi các giới chính trị cấp thiết thực thi hòa giải, chữa lành những rạn nứt mà đại dịch gây ra trên lãnh thổ quốc gia, gây hại cho mọi tầng lớp dân chúng, đặc biệt những người dễ bị tổn thương nhất và những người rốt cùng.

Italia đang ở trong tình trạng chính trị khó khăn. Thủ tướng Giuseppe Conte đã phải từ chức và tổng thống đang tham khảo các đảng phái chính trị để chỉ định một thủ tướng nhằm lập chính phủ mới.

Về mặt y tế, Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Italia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chích ngừa chống Covid-19, được hiểu như một cử chỉ bác ái đối với bản thân và tha nhân, cũng như một thái độ tin tưởng trong tiến trình tái thiết. Về mặt xã hội, các giám mục nói đến cuộc khủng hoảng dân số tại Italia, số sinh không đủ bù đắp số người chết.

(Cei 26-1-2021)

G. Trần Đức Anh, O.P.

 

Trả lời