Ngày 29.01.2021: Sức mạnh vô song của Lời Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Mác cô: Mc 4, 26-34

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Ðất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa”.

Người còn phán: “Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa? hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được”. Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tuỳ sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích tất cả cho các ông.

Ngày 29.01.2021: Sức mạnh vô song của Lời Chúa

SỨC MẠNH VÔ SONG CỦA  LỜI CHÚA

Tin mừng hôm nay nói cho chúng ta sức sống vô biên của hạt giống lời Chúa. Một khi hạt đã được gieo vãi vào tâm hồn con người, mặc cho thái độ con người đón nhận lời Chúa thế nào, Lời đó vẫn âm thầm nảy mầm, vươn cao và sinh hoa trái. Lời của Chúa không thể bị bóp nghẹt, không một thế lực, một cản trở nào có thể hủy diệt sức sống của Lời. Tin tưởng vào sức mạnh vô song của lời Chúa, mỗi chúng ta hãy hết lòng yêu mến lời Chúa, đem lời Chúa thực hành trong cuộc sống, cộng tác với Lời, để Lời sinh hoa kết quả dồi dào ngay trong mảnh đất tâm hồn của mỗi chúng ta.

Trả lời