Nghe giảng Chúa nhật 04 B (2012 – 2021)

 

Tin mừng theo thánh Máccô (Mc 1,21-28)

Nghe giảng Chúa nhật 04 B (2012 - 2021)Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.

Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng : “Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !”

Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó : “Câm đi, hãy xuất khỏi người này !” Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau : “Thế nghĩa là gì ? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh !” Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

Năm 2021

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15: Lm Đaminh Lê Đức Thiện

Lễ 16g00: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 17g30: Lm Vinh sơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 19g30: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Năm 2018

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm. Giuse Tôn Khánh Duy (Bổn mạng nhóm sinh viên Nhịp Bước Đaminh)

Lễ 6g15: Lm. Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 7g30: Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 16g: Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 17g30: Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 19g: Lm. Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2015

Lễ 17g30 thứ bảy : Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 5 giờ: Lm Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 17g30 : Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 19 giờ : Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Năm 2012

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 5 giờ: Lm Giuse Hoàng Huy Cường

Lễ 6g15 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Lễ 17g30 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

 

.

Trả lời