Ngày 07.01.2021: Truyền rao sứ điệp Tin Mừng cứu rỗi

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 4, 14-22a

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng Người đồn khắp miền xung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và ai nấy đều ca tụng Người. Người đến Nadarét là nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, Người vào hội đường ngày Sabbat, và đứng dậy đọc sách. Người ta trao cho Người cuốn sách Tiên tri Isaia. Người mở sách và gặp chỗ có chép rằng: “Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa”.

Người xếp sách lại, trao cho viên phụ trách, đoạn ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều đưa mắt chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ rằng: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai các ngươi vừa nghe”. Và ai nấy đều công nhận lời Người và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng Người.

Ngày 07.01.2021: Truyền rao sứ điệp Tin Mừng cứu rỗi

TRUYỀN RAO SỨ ĐIỆP TIN MỪNG CỨU RỖI

Chúa Giêsu được xức dầu Thánh Thần, được sai đi để thi hành sứ mạng của Chúa Cha. Khi Ngài về trời, Hội thánh tiếp tục sứ mạng đó. Và mỗi chúng ta, ngay sau khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, chúng ta cũng được xức dầu Thánh Thần, và được sai đi thi hành cùng một sứ mạng của Chúa Giêsu và Hội thánh. Nhận ra điều này, chúng ta thấy ơn gọi làm Kitô hữu của mình thật cao quý. Xin Chúa giúp mỗi chúng ta sống trọn ơn gọi cao quý này, và mỗi ngày hăng hái thi hành sứ mạng loan báo Tin mừng mà chúng ta đã được ủy thác.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.