Ngày 08.01.2021: Học biết lắng nghe tiếng Chúa

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 5, 12-16

Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi, thấy Chúa Giêsu, liền sấp mặt xuống đất, van xin Ngài rằng: “Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch”. Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: “Ta muốn, hãy nên trong sạch”. Lập tức, người ấy khỏi phong hủi. Người ra lệnh cho người ấy không được nói với ai, nhưng: “Hãy đi trình diện với tư tế, và hãy dâng lễ vật như luật Môsê đã dạy, để làm chứng cho người ta biết ngươi được sạch”. Nhưng tiếng đồn về Người cứ lan rộng, và dân chúng đông đảo kéo nhau đến để nghe Người và được chữa lành bệnh tật. Còn Người, thì lánh vào nơi hoang vắng và cầu nguyện.

HỌC BIẾT LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA

Lời cầu nguyện của người bệnh phong này thật tuyệt vời, anh cầu nguyện nhưng không theo ý anh, anh muốn thánh ý Chúa được thể hiện: “Lạy Thầy, nếu Thầy muốn…”. Chính người bệnh phong này đã dạy chúng ta cầu nguyện: đừng bao giờ bắt Thiên Chúa làm theo ý riêng của ta, nhưng ta hãy học biết lắng nghe tiếng Chúa, nhận ra thánh ý Chúa, và biết rập khuôn đời mình theo thánh ý Chúa. Chúa luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho chúng ta, miễn là chúng ta biết can đảm thực hiện thánh ý Chúa trong cuộc sống. Từ hôm nay, tôi bắt đầu học cách cầu nguyện: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, xin Chúa hãy cho con điều này, điều này,… và điều này nữa”. Amen.

Trả lời