Lãnh tụ Hồi giáo Irak lập ủy ban điều tra giúp Kitô hữu

 

Lãnh tụ Hồi giáo Irak lập ủy ban điều tra giúp Kitô hữuLãnh tụ Hồi giáo Shiite ở Irak, ông Muqtada al Sadr, đã quyết định thành lập một ủy ban điều tra thu thập và kiểm chứng các tin tức và những khiếu nại về những vụ lạm quyền, chiếm hữu bất hợp pháp các bất động sản của Kitô hữu ở nhiều miền của Irak.

Ông Mustada al Sadr là thủ lãnh một khối đông đảo các đại biểu quốc hội của Irak. Quyết định này được phổ biến trong một thông cáo hồi đầu năm nay, với danh tánh các thành viên của ủy ban điều tra, cùng với các địa chỉ điện thư và tài khoản Whatsapp để các tín hữu Kitô có thể gửi các văn kiện chứng minh các bất động sản, gồm nhà cửa và đất đai của mình đã bị chiếm đoạt trong những năm gần đây. Mục đích các hoạt động điều tra này là để tái lập công lý, chấm dứt những vụ chà đạp quyền sở hữu của “các anh chị em Kitô hữu”, cả khi những vụ vi phạm này do các thành viên của chính phong trào Sadr do ông Muqtada al Sadr lãnh đạo. Các thành viên ủy ban điều tra này cũng cứu xét những vụ tài sản của các tín hữu Kitô đã rời Irak bị chiếm đoạt.

Hạn chót để khiếu nại về những vụ này là cuối tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo, tức là trước ngày 12 tháng Năm năm nay.

Sáng Chúa nhật 3/1/2020 vừa qua, một phái đoàn do ông Muqtada al Sadr phái tới, và do Sheik Salah al-Obaidi hướng dẫn, đã viếng thăm Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Canđê, để chúc mừng nhân dịp lễ Giáng sinh và đồng thời trao văn kiện của Muqtada al Sadr về việc thành lập ủy ban điều tra nói trên.

Đức Hồng y Sako đã cám ơn ông Muqtada al Sadr vì sáng kiến nhắm chấm dứt những bất công các tín hữu Kitô phải chịu vì bị tước đoạt tài sản, đồng thời Đức Hồng y cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ công ích của đất nước, đặt ích chung trên mọi quyền lợi phe phái hoặc tư nhân.

Hồi đầu năm 2016, ông Muqtada al Sadr đã ủng hộ chủ trương cần phải trả lại cho bao nhiêu gia đình Kitô bị tước đoạt tài sản ở thủ đô Baghdad, thành phố Kirkuk và nhiều thành thị khác tại Irak.

(Fides 4-1-2021)

G. Trần Đức Anh, O.P.

 

Trả lời