Slides: Nhân phẩm vô giá

 

Trí tuệ của một người mẹ vĩ đại, không những có thể mang lại cho con cái một chuẩn mực đạo đức cao, một phẩm hạnh vô giá, một đứa trẻ được giáo dục tốt mà còn có nó còn thể cảm hóa người khác. Từ đó về sau, ông luôn giữ được sự thành thật, chân chính trong kinh doanh, khiến cho một sạp cá nhỏ trước kia đã sắp trở thành một chuỗi cửa hàng lớn nhỏ rộng khắp khu vực miền Nam.

Hãy cẩn thận với những ý nghĩ của bạn, vì bạn sẽ nói chúng.
Hãy cẩn thận với những lời nói của bạn, vì bạn sẽ thực hiện chúng.
Hãy cẩn thận với những hành động của bạn, vì chúng sẽ là thói quen của bạn.
Hãy cẩn thận với những thói quen của bạn, vì chúng sẽ là cá tính của bạn..
Hãy cẩn thận với những cá tính của bạn, vì chúng sẽ quyết định số mệnh của bạn.
Vì thế, nếu bạn gieo tội lỗi bạn sẽ gặt hỏa ngục vì vậy hãy cẩn thận, những gì bạn gieo hôm nay nó sẽ quyết định những gì bạn gặt vào ngày mai.

Nguồn: Internet

 

 

 

Trả lời