Ngày 14.12.2020: Tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 21:23–27

Ðức Giêsu vào Ðền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?” Ðức Giêsu đáp: “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?” Họ mới nghĩ thầm: “Nếu mình nói: “Do Trời”, thì ông ấy sẽ vặn lại: “Thế sao các ông lại không tin ông ấy?” Còn nếu mình nói: “Do người ta”, thì lại sợ đám đông, vì ai nấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ”. Họ mới trả lời Ðức Giêsu: “Chúng tôi không biết”. Người cũng nói với họ: “Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy”.

TUYÊN XƯNG ĐỨC GIÊSU LÀ CHÚA

Chỉ có kẻ không nhận ra Đức Giêsu là Chúa, thì mới dám hỏi Người những câu như thế. Tuy nhiên, không ít người tín hữu ngày nay, miệng vẫn tự hào là người Kitô hữu, nhưng hành động của họ lại là lời chất vấn quyền năng của Chúa Giêsu; họ muốn tự mình xoay sở mọi sự; Thiên Chúa “thất nghiệp” trong cuộc đời của những con người này!

Ước chi, đó không phải là lối sống của mỗi Kitô hữu chúng ta. Xin cho miệng lưỡi chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và đời sống của chúng ta không phản bội lại Người. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuyên xưng Ngài là Chúa của chúng con.

 

Trả lời