DOYOVI – LEARNING ENGLISH THROUGH SUNDAY GOSPEL – ADVENT 3 – YEAR B

Chúng ta đang bước dần vào những tuần cuối của Mùa Vọng, càng gần hơn vào ngày Con Chúa giáng trần. Các bạn đừng bỏ lỡ nội dung tin mừng và bài học tuần trước nhé, để có được tâm tình sống Mùa Vọng như Thánh Gio An Tẩy Giả.
Hôm nay, Chúa Nhật thứ 3 Mùa Vọng – Năm B, hay còn được biết đến với cái tên “Chúa Nhật Hồng”, “Chúa Nhật Hãy Vui Lên”. Cùng với toàn thể nhân loại, Giáo Hội mời gọi chúng ta “Hãy Vui Lên”, vì Chúa sắp đến rồi. Tuy nhiên, là một người Kito Hữu, chúng ta vui mừng để chuẩn bị đón đại lễ Giáng Sinh, không chỉ bởi các hình thức bên ngoài (trang trí nhà cửa, hang đá, quần áo đẹp, các buổi tiệc,…), mà quan trọng hơn đó chính là niềm vui, sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người. Chúng ta không thể đón mừng Giáng Sinh với tâm hồn trống rỗng, phải không các bạn? DOYOVI - LEARNING ENGLISH THROUGH SUNDAY GOSPEL - ADVENT 3 - YEAR B
Còn bây giờ, chúng ta cùng xem ngay video thôi các bạn nhé DOYOVI - LEARNING ENGLISH THROUGH SUNDAY GOSPEL - ADVENT 3 - YEAR B

We are on the halfway of Advent, just a few steps before the Nativity Day. Do not miss the Gospel and our lessons from last week, in order to have the devoted heart of Advent like Saint John the Baptist.

Today is the 3rd Sunday of Advent – Year B, also known as “Pink Sunday”, “Sunday of Rejoice”. Together with all humanity, the Church invites us to “Rejoice” for the Lord is coming. However, as a Christian, we rejoice to prepare for Christmas, not only by externalities (house decorations, Christmas crib, beautiful clothes, parties, … ), but which is more important than all of those things is the profound joy and peace in our soul. We can’t celebrate Christmas with an empty soul, can we?
And now, together let’s watch the video ! DOYOVI - LEARNING ENGLISH THROUGH SUNDAY GOSPEL - ADVENT 3 - YEAR B
————————
-DoYoVi-

 

 

Trả lời