Ngày 15.12.2020: Môn đệ chân chính của Chúa Giê-su

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 21:28–32

 Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho”. Nó đáp: “Con không muốn đâu!” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: “Thưa ngài, con đây!” nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?” Họ trả lời: “Người thứ nhất”. Ðức Giêsu nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy”.

MÔN ĐỆ CHÂN CHÍNH CỦA CHÚA GIÊSU

Chúng ta không khỏi giật mình trước lời cảnh báo này của Chúa Giêsu. Cứ ngỡ rằng, mang danh là Kitô hữu, nghĩa là chúng ta nắm chắc phần thưởng thiên đàng; không phải thế, chẳng ai có thể lên thiên đàng chỉ vì mang danh là Kitô hữu cả, chỉ những ai là Kitô hữu thực thụ, nghĩa là những người lắng nghe và thực thành thánh ý Chúa, mới được vào thiên đàng mà thôi.

Xin cho chúng ta đừng bị liệt vào những Kitô hữu giả danh, “hữu danh vô thực”, nhưng thực sự là những môn đệ chân chính của Chúa Giêsu, để được chung chia niềm hạnh phúc với Người trên thiên đàng mai sau.

 

Trả lời