Ngày 30.11.2020: Chung chia vận mạng với Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 4, 18-22

Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta”. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Ði xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người.

CHUNG CHIA VẬN MẠNG VỚI CHÚA

Hôm nay chúng ta mừng lễ thánh Anrê, người ngư phủ ở biển hồ Galilê, bào huynh của thánh Tông đồ Phêrô. Thánh Anrê và các Tông đồ đã để lại cho chúng ta tấm gương tuyệt với về việc theo Chúa Kitô. Khi nghe tiếng Chúa gọi, các ngài đã từ bỏ tất cả để bước theo Người, chia sẻ cuộc sống và sứ mạng của Người, đồng thời được vinh dự chung chia vận mạng với Người.

Xin cho chúng ta hôm nay là các tín hữu, cũng biết can đảm từ bỏ những gì cản trở, để bước theo Chúa Kitô, hầu trở nên môn đệ của Người, và mai sau được cùng hưởng niềm vui trong Nhà của Cha trên trên cùng với các phúc nhân.

Trả lời