Thông báo: Về việc tạm hoãn Lễ Truyền Chức và tổ chức Lễ Khấn Dòng

 

Trước những diễn biến phức tạp của Dịch Covid 19 tái phát, Văn phòng Tỉnh Dòng thông báo cùng các tu viện và đông đảo cộng đoàn:
1. Thánh lễ Truyền chức Linh Mục 2020, dự kiến tổ chức vào thứ 3, 4.8: tạm hoãn cho tới khi có thông báo mới.
2. Các Thánh lễ Khấn Dòng: thực hiện nội bộ tu viện.

Thông báo: Về việc tạm hoãn Lễ Truyền Chức và tổ chức Lễ Khấn Dòng

Trả lời