Ngày 02.8.2020: Trái tim nhân hậu

 

 Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 14:13–21

Nghe tin ấy, Ðức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đám đông từ các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Ðức Giêsu trông thấy một đám người đông đúc thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.

Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn”. Ðức Giêsu bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn”. Các ông đáp: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!” Người bảo: “Ðem lại đây cho Thầy!” Rồi sau đó, Người truyền cho đám đông ngả lưng trên cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho đám đông.  Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẫu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

TRÁI TIM NHÂN HẬU

“Chạnh lòng thương” là một từ ngữ sống động mở ra cho chúng ta thấy trái tim nhân hậu của Thiên Chúa. Thiên Chúa không thương hại, không bố thí cho con người một chút tình cảm, nhưng xót thương, chạnh lòng thương con người.

Vì chạnh lòng thương, Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng; vì chạnh lòng thương, Người ban bố lời hằng sống là lương thực đem lại cho con người hạnh phúc thường tồn; vì chạnh lòng thương, Người chữa lành các bệnh tật của đám đông tội nghiệp, đau khổ đói khát.

Đức Giêsu vẫn tiếp tục chạnh lòng thương chúng ta hôm nay. Người vẫn ban lời hằng sống, vẫn chữa lành mọi thương tích tâm hồn qua bí tích Hòa Giải, vẫn bẻ tấm bánh đời mình qua nhiệm tích Thánh Thể để chia sẻ và nuôi dưỡng chúng ta. Xin cho chúng ta cảm nhận được tình thương của Chúa và cũng biết chạnh lòng thương anh chị em mình.

 

 

Trả lời