Ngày 01.8.2020: Dám nói sự thật, bênh vực cho sự thật

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 14:1–12

Thời ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe danh tiếng Ðức Giêsu,  thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Ðó chính là ông Gioan Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết chỗi dậy, nên quyền làm phép lạ mới tác động nơi ông”.

Số là vua Hêrôđê đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Hêrôđia, là vợ ông Philipphê, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với nhà vua: “Ngài không được phép lấy bà ấy”. Vua muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ đám đông, vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hêrôđê, con gái bà Hêrôđia đã biểu diễn một vài điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: “Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gioan tẩy Giả đặt trên mâm”. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem chôn, rồi đi báo cho Ðức Giêsu.

 DÁM NÓI SỰ THẬT, BÊNH VỰC CHO SỰ THẬT

Hôm nay thánh Gioan hoàn tất vẻ vang sứ mạng ngôn sứ của mình. Là ngôn sứ là giám nói sự thật, bênh vực cho sự thật, và nếu cần hiến mạng sống vì sự thật. Máu đào của thánh Gioan đã đổ ra để minh chứng cho một sự thật sống động, sự thật con người mang hình ảnh của Thiên Chúa, không thể để hình ảnh đó hoen ố vì sự đam mê và lối sống vô luân của mình. Vì ngăn cản lối sống vô luân của Hêrôđê mà thánh Gioan phải trả giá đắt bằng chính mạng sống của mình.

Suy niệm về những điều này trong ngày Giáo hội mừng kính thánh Anphong, một vị thánh đã từng hành nghề luật sư để bênh vực cho công lý, bênh vực sự thật. Xin cho sự thật được hiển lộ trên thế giới này, nhờ đó mọi người có thể nhận biết một sự thật toàn vẹn là chính Chúa.

Trả lời