Thư mời: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Dòng Đa Minh, 2020.

 

Thánh lễ Truyền chức Linh Mục Dòng Đa Minh Việt Nam, do Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự, lúc 8g30 ngày 4 tháng 8 năm 2020, tại Thánh đường giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông. Kính mời quý anh em và cộng đoàn hiệp nguyện cho các tiến chức!

 

Thư mời: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Dòng Đa Minh, 2020.

Trả lời