Ngày 28.7.2020: Tránh gương mù gương xấu

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 13:36–43

Bấy giờ, Ðức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”. Người đáp: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruông là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần.  Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.

TRÁNH GƯƠNG MÙ GƯƠNG XẤU

Chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hóa, thời đại bùng nổ thông tin; cái tốt loan đi rất nhanh, nhưng cái xấu cũng lây lan chóng mặt. Gương mù thời nào cũng có, nhưng thời đại của chúng ta, gương mù bao phủ mọi ngóch ngách đời sống con người. Các bậc cha mẹ cần quan tâm nhiều hơn để bảo vệ con cái khỏi những hậu quả tai hại của gương mù gương xấu.

Xin Chúa bảo vệ chúng ta khỏi mưu độc ác thần, và chúng ta cũng đừng bao giờ trở nên gương mù cho tha nhân.

 

 

 

Trả lời