Ngày 27.7.2020: Hình ảnh Nước Trời trong lòng ta

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 13:31–35

Hôm ấy Ðức Giêsu còn trình bày cho dân chúng  nghe một dụ ngôn khác. Người nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được”.

Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men”.

Tất cả các điều ấy, Ðức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn,  hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ:

Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.

HÌNH ẢNH NƯỚC TRỜI TRONG LÒNG TA

Đức Giêsu luôn dùng dụ ngôn để loan báo Nước trời cho dân chúng. Mỗi dụ ngôn là một khía cạnh độc đáo của Vương quốc, người nghe được mời gọi khám phá, mến mộ. Những điều bí nhiệm từ ngàn đời nay được vén mở qua những hình ảnh rất dung dị đời thường như nắm men, hạt cải. “Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa”. Những ai không cố tình khép kính trái tim mình, thì những lời dụ ngôn thấm sâu vào và biến đổi lòng họ.

Xin cho hình ảnh Nước trời lớn lên mãi và ngự trị trong tâm hồn chúng ta.

 

 

Trả lời