Slides: Bản quyền của mặt trời

 

Mang lấy tâm tình khiêm cung nhỏ bé, chúng ta hãy thực thi bác ái trong sự quảng đại không mong đáp trả để chính Thiên Chúa sẽ đáp lại bằng tình yêu vô bờ bến của Ngài. Thánh Augustinô nói, phải loại trừ sự ghen tương, chết đi cho cái tôi ích kỷ chỉ tìm vinh quang cho mình, thay vào đó là mặc lấy “cái Tôi” vĩ đại của Ðức Kitô và của Giáo Hội Ngài. Nói tắt, không phải sống cho mình, nhưng là sống cho tha nhân, sống cho tha nhân là đang sống cho chính Chúa vậy.

Nguồn: Internet

 

 

Trả lời