Ngày 22.7.2020: Sinh hoa kết quả cứu độ

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 13:1–9

Hôm ấy, Ðức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn toàn thể đám đông thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

Người nói: “Kìa người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu;  nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe”.

SINH HOA KẾT QUẢ CỨU ĐỘ

Hôm nay Giáo hội cho chúng ta mừng kính thánh nữ Maria Mađalêna. Truyền thống vẫn đồng hóa thánh nữ với người phụ nữ được Chúa trừ cho khỏi bảy quỷ, và đây cũng là người phụ nữ ôm chân Chúa, lấy nước mắt mà rửa và đập bể bình dầu thơm cam tùng mà xức chân Chúa. Chắc hẳn hơn một lần người phụ nữ này đã được nghe bài giảng của Chúa về Nước trời; và hôm nay, chúng ta cùng với thánh nữ tạ ơn Chúa vì mầu nhiệm Nước trời đã lớn lên và thành toàn trong cuộc đời của thánh nữ. Hạt giống Lời gieo vào lòng chị nay đã sinh hoa kết quả gấp trăm. Chị thật là tấm gương sáng cho chúng ta về lòng yêu mến và biết cộng tác với Chúa hầu sinh hoa kết quả cứu độ.

Xin thánh Maria Mađalêna cầu thay nguyện giúp cho chúng ta.

Trả lời