Slides: Bức tượng đặc biệt

 

Chúa Giêsu trao quyền: “Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy” (Mt 18:18). Nhưng điều đó đã bị người ta hiểu sai và lạm dụng! Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta nhìn lên Thập Giá của Ngài. Nhìn lên Thập Giá để thấy được án phạt của tội lỗi. Nhìn lên Thập Giá để thấy được tình yêu bao la của Chúa. Phải, bên kia sự độc ác của tội lỗi, Chúa Giêsu chỉ muốn chúng ta nhìn thấy được tình yêu của Thiên Chúa: một tình yêu không ngừng tha thứ, một tình yêu vượt lên trên mọi tư tưởng, mọi tiêu chuẩn phán đoán, mọi khát vọng của chúng ta.

Nhìn lên Thập Giá không phải để thất vọng vì gánh nặng của tội lỗi, mà trái lại để cảm mến được hồng ân bao la của Chúa, để cho tâm hồn được phấn khởi, tin yêu hơn…Nhìn lên Thập Giá của Chúa để cảm mến được ơn tha thứ của Ngài, chúng ta cũng được mời gọi để cảm thông, để tha thứ hơn đối với người anh em của chúng ta. Nhận ra được tình yêu tha thứ của Chúa, chúng ta còn được mời để gọi tha thứ nhiều hơn. Càng tha thứ nhiều hơn, chúng ta càng dễ cảm mến được ơn tha thứ của Chúa…

Nguồn: Internet

Slides: Bức tượng đặc biệt

 

 

Trả lời