Ngày 07.7.2020: Chu toàn sứ vụ Chúa trao

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 9:32–38

 Họ vừa đi ra thì kìa người ta đem đến cho Ðức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Ðám đông kinh ngạc, nói rằng: “Ở Ítraen, chưa hề thấy thế bao giờ!” Nhưng người Pharisêu lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ”.

Ðức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

Ðức Giêsu thấy đám đông, Người chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.  Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”.

CHU TOÀN SỨ VỤ CHÚA TRAO

Đức Giêsu đến trần gian là để loan báo Tin mừng, mặc khải Vương quốc Chúa Cha, Vương quốc dành cho những người lầm than vất vưởng, cần đến lòng chạnh thương của Chúa.

Tuy nhiên, trong thời gian vắn vỏi tại thế, Chúa Giêsu không thể một lần hoàn tất công cuộc loan báo Tin mừng này, Người mời gọi các Tông đồ, các môn đệ và nhiều người khác nữa, cụ thể là mỗi người chúng ta, cùng dấn thân loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa, dấn thân làm việc trong cánh đồng truyền giáo cho anh em được hưởng nhờ ơn cứu độ.

Ước chi một khi đã được kêu gọi đi làm việc cho Chúa, chúng ta biết tận tâm tận lực chu toàn sứ vụ được trao, tùy theo ơn gọi và bậc sống của mình, hầu đáng hưởng phần thưởng Chúa dành sẵn cho những tôi tớ trung thành.

Trả lời