Ngày 30.6.2020: Kêu cầu sự trợ giúp của Người

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 8:23–27

 Ðức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người, và kìa biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền. Nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!”  Ðức Giêsu nói: “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!” Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ.  Các ông ngạc nhiên và nói: “Người này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”

KÊU CẦU SỰ TRỢ GIÚP CỦA NGƯỜI

Các môn đệ lại gần đánh thức Đức Giêsu và nói: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!”

Con Thuyền chở Đức Giêsu và các môn đệ có thể coi như hình ảnh của Hội thánh ở trần gian, cũng việc Đức Giêsu ngủ và trỗi dậy gọi lên mầu nhiệm Người đã chết và phục sinh vinh hiển.

Đức Giêsu phục sinh nắm mọi quyền trên trời dưới đất, và hằng ở cùng Giáo hội mọi ngày cho đến tận thế, nên sóng gió không thể nhận chìm được con thuyền Giáo hội của Chúa, hay quyền lực âm phủ không thể thắng nổi Giáo hội.

Thế nhưng, để có thể như thế, tiên vàn chúng ta phải ý thức sự hiện diện của Người, sống theo đức tin và hằng luôn kêu cầu sự trợ giúp của Người.

 

 

Trả lời