Mừng bổn mạng Ban Tông đồ 2020

 

Cùng với giáo hội mừng kính hai Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, lúc 17h 30 ngày 29 tháng 6 năm 2020, giáo xứ Thánh Đaminh – Ba Chuông đã tổ chức Thánh lễ bổn mạng ban tông đồ giáo xứ.

Thánh lễ đồng tế do cha bề trên- chánh xứ Giuse Phạm Hưng Thịnh OP chủ tế, cha Giuse Lê Hoàng Thuỵ – linh hướng ban tông đồ, quý cha tu viện Alberto và đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã đến dâng lễ.

Mừng bổn mạng Ban Tông đồ 2020

Trong phần chia sẻ của cha Phêrô Lâm Phước Hùng, cha nói đến hai bức tượng Thánh Phêrô  và Thánh Phaolô ở Vatican – thủ phủ của giáo hội Công giáo: với Thánh Phêrô  là chìa khoá trên tay, Thánh Phaolô ngoài sách kinh là thanh gươm. Hình ảnh đó mang hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất : chìa khoá nơi tay Thánh Phêrô  là thể hiện quyền bính mà người chủ đã tin tưởng trao cho, như sách I- sai -a trong chương 22 đã diễn tả: “ Chìa khoá Đa-vit ta sẽ đặt lên vai nó, nó mở ra thì không ai đóng lại được, nó đóng lại không ai mở ra được”.

Mừng bổn mạng Ban Tông đồ 2020

Điều này cũng được lặp lại trong sách Khải Huyền ở chương 3: “Đây là lời Thiên Chúa phán: Đức Chúa, Đấng chân thật giữ chìa khoá vua Đavit và người mở ra không ai đóng lại, người đóng lại không ai mở ra được.”

Đoạn tin mừng hôm nay đã viết: Chúa Giêsu đã trao cho Thánh Phêrô chìa khoá là trao cho ngài quyền bính như lời Chúa nói: “Thầy trao cho anh chìa khoá nước trời, dưới đất anh ràng buộc điều gì thì trên trời sẽ ràng buộc điều đó. Dưới đất anh tháo cởi điều gì thì trên trời thì trên trời cũng tháo cởi như vậy”.

Mừng bổn mạng Ban Tông đồ 2020

Ràng buộc và tháo cởi đó chính là quyền bính của giáo hội có quyền tha tội và giáo hội có quyền phán quyết những điều tuyên tín, kỷ luật trong Hội Thánh. Sách giáo lý công giáo số 553 cũng nói lên điều đó: “Chúa Giêsu đã trao cho các tông đồ đặt nền tảng giáo hội và vị đứng đầu là Thánh Phêrô  có một quyền bính mà quyền tài phán trên tất cả mọi tín hữu trong giáo hội.

Thanh gươm của Thánh Phaolô là một vũ khí chiến đấu, không phải chiến đấu với kẻ thù trong chiến tranh mà chiến đấu vì đức tin, bảo vệ đức tin, chân lý đức tin và chiến đấu vì danh Chúa Giêsu Kitô, một cuộc chiến cao đẹp, một cuộc chiến chính nghĩa.

Mừng bổn mạng Ban Tông đồ 2020

Ý nghĩa thứ hai đó chính là biểu tượng của sự hiệp nhất. Chúa Giêsu trong lời nguyện hiến tế trước khi lên đường chịu khổ nạn tại Giêrusalem, Ngài đã cầu nguyện với Chúa Cha: “Lạy Cha chí thánh, con xin cầu nguyện, xin Cha đừng cất họ ra khỏi thế gian nhưng xin Cha cho họ nên một, như chúng ta là một”. Và để hiệp nhất như chúng ta là một, Chúa Giêsu đã đặt Thánh Phêrô  trở thành một vị thủ lãnh thống nhất trong toàn thể Giáo hội. Một khi đã hiệp nhất trong Đức Kitô, hiệp nhất trong Hội Thánh chúng ta sẽ phá vỡ sự chia rẽ bất hoà mà đằng sau thế lực đó chính là ma quỷ.

Mừng bổn mạng Ban Tông đồ 2020

Hai con người được Chúa Giêsu lựa chọn có phải là hai người: xuất chúng, lỗi lạc và đạo đức, thánh thiện chăng? Thưa không, ở họ: Phêrô là người lao động phổ thông, chài lưới đánh cá và Phaolô là một bậc trí thức, một bậc khôn ngoan trong dân Do Thái có quốc tịch Roma.

Nhưng cả hai đều có tội rất lớn với Chúa Giêsu: Phêrô ba lần chối Chúa, Phaolô  thì bắt bớ các tín hữu của Chúa. Điều đó cho chúng ta thấy sự lựa chọn của Chúa không dựa trên nền tảng thông thường mà chính là trên bất cứ người nào Chúa muốn gọi, cho dù họ đã từng như thế nào. Cách của Chúa cho chúng ta cảm nhận được câu nói: “Thánh nhân nào cũng có quá khứ, tội nhân nào cũng có tương lai”.

Mừng bổn mạng Ban Tông đồ 2020

Hành trình theo Chúa của Thánh Phêrô với sự tự tin của một con người mạnh mẽ; Ngài từng khẳng định: “Thưa Thầy, dù ai có bỏ Thầy nhưng con sẽ không bỏ Thầy” và cũng chính môi miệng ấy đã chối Chúa đến ba lần trong một đêm. Đó cũng chính là hình ảnh để chúng ta nhìn lại mình: đã bao lần chối Chúa vì một cái gì đó! Và cũng để ý thức rằng con người chúng ta nếu không có Chúa phù trợ thì chúng ta chỉ là những thụ tạo mỏng giòn, yếu đuối có thể bị vật chất, đam mê cám dỗ mà đi sai lệch con đường theo Chúa.

Con người hai Thánh nhân được Chúa đón nhận và trao trách vụ quan trọng là chính thái độ “quay về” với lòng chân thành, hướng thiện. Vì vậy chúng ta cần hiểu rằng “quay đầu là bờ” và với tình yêu bao la của Chúa, tất cả chúng ta đều có cơ hội như nhau.

Mừng bổn mạng Ban Tông đồ 2020

Mừng ngày bổn mạng của ban tông đồ, điểm đặc biệt của Ban là các anh em không chỉ là con dân trong giáo xứ Đaminh – Ba Chuông mà còn cả những anh em nhà ở tận Hooc Môn, quận 7… nhưng vì yêu mến nét sinh hoạt của giáo xứ mà đến đây phục vụ.

Mừng bổn mạng Ban Tông đồ 2020

Ngoài nỗi lo cơm áo hằng ngày, việc nhà Chúa chính là nguồn sống tâm linh để anh em biết phó thác mọi sự trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Cầu chúc các anh em sức khỏe, bình an luôn yêu mến công việc Chúa đã gọi mời bằng cách này, cách khác.

Maria Thu Hồng

Mừng bổn mạng Ban Tông đồ 2020

Xem thêm hình

Trả lời