Ngày 25.5.2020: Nối tiếp sứ vụ của Đức Giê-su

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 16:29–33

 Các môn đệ Người thưa: “Ðấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa.  Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến”.  Ðức Giêsu đáp:

“Bây giờ anh em tin à? Này đến giờ – và giờ ấy đã đến rồi – anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy.

Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian”.

TIẾP NỐI SỨ VỤ CỦA ĐỨC GIÊSU

Đức Giêsu đã mời gọi các môn đệ đến chia sẻ sứ vụ của Người ở trần gian. Đó là nối truyền ngọn lửa tình yêu Người đã thắp lên cho cả nhân loại. Tuy nhiên, sống giữa một xã hội đầy những bất công và hận thù, việc làm đó của các môn đệ cũng là một hành vi đi ngược dòng thời đại, và do đó, sẽ bị người đời chống báng bởi ‘thế gian thù ghét những gì không thuộc về nó’.

Thế nhưng, trong mọi cơn gian nan khốn khó gặp phải trên bước đường loan truyền sứ điệp tình thương, người môn đệ luôn mang trong mình niềm tin tưởng: Thầy đã khải hoàn chiến thắng, và nhờ sự trợ giúp của thầy, đến lượt môn sinh cũng được nối bước khải hoàn.

Trả lời