Slides: Lời nhắn gửi của vị khách lạ

 

Lòng tốt của con người luôn xuất hiện ở khắp nơi trong cuộc sống, và nhờ có nó mà cuộc sống mới trở nên tốt đẹp hơn biết bao. Hãy mở lòng và bao dung hơn với mọi người, vì khi bạn làm một chuyện tốt, không chỉ những người được giúp đỡ mới cảm thấy hạnh phúc mà ngay cả chính bản thân bạn cũng được niềm vui và hạnh phúc gấp bội!

Nguồn: Internet

 

 

 

Trả lời