Ngày 20.5.2020: Để bước tới chân lý toàn vẹn

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 16:12–15

 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn, Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng nghe gì, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Cha có, đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em”.

ĐỂ BƯỚC TỚI CHÂN LÝ TOÀN VẸN

Công đồng Vaticano II cho biết: nhân loại, bằng trí khôn mà Thiên Chúa đặt để trong mỗi người, có thể dò dẫm từng bước để nhận biết Thiên Chúa. Nhưng với giáo huấn của Đức Giêsu hôm nay, chỉ có Thánh Thần Chúa mới có thể giúp chúng ta, những người tin vào Đức Giêsu bước tới chân lý toàn vẹn, tức là con đường thẳng tiến quê trời.

Trả lời