Thư Đức Thánh cha gửi Đại học Angelicum nhân dịp lập Viện Văn hóa Gioan Phaolô II

 

Thư Đức Thánh cha gửi Đại học Angelicum nhân dịp lập Viện Văn hóa Gioan Phaolô IIĐức Thánh cha Phanxicô chúc mừng Đại học Giáo hoàng Angelicum ở Roma, nhân dịp thành lập Viện Văn hóa Gioan Phaolô II, tại Phân khoa triết thuộc Đại học này, nhân kỷ niệm 100 năm sinh nhật của thánh nhân.

Đức Thánh cha bày tỏ lập trường trên đây, trong thư gửi cha Michal Paluch, Viện trưởng Đại học Giáo hoàng thánh Tôma Aquino, quen gọi là Angelicum, của dòng Đa Minh, trong buổi lễ thành lập Viện Văn hóa này, lúc 5 giờ chiều, ngày 18/5/2020, tại Đại thính đường của đại học này và được trực tiếp truyền qua Internet.

Học viện có sứ mạng nghiên cứu giáo huấn của Đức Karol Wojtila, như một điểm tham chiếu khởi đầu và liên tục trong suy tư về những vấn đề ngày nay Giáo hội đang đương đầu trong thế giới hiện đại.

Nội dung thư của Đức Thánh cha

Trong thư được công bố tại buổi thành lập Viện Văn hóa Gioan Phaolô II, Đức Thánh cha nhắc đến thánh Gioan Phaolô II là môn sinh nổi tiếng nhất của Đại học Angelicum và ngài đánh giá cao sáng kiến thành lập Viện Văn hóa mang tên thánh nhân, “với mục đích chính là suy tư về nền văn hóa thời nay. Trong mục đích đó, những người khởi xướng muốn sử dụng sự cộng tác của các nhà triết học và thần học trổi vượt, cũng như những người nam nữ thuộc lãnh vực văn hóa. Chính thánh Gioan Phaolô II là người gợi hứng và là tác nhân đầu tiên và quan trọng nhất của sáng kiến này, với gia sản văn hóa phong phú ngài để lại, và nhất là tấm gương của ngài về tinh thần cởi mở, và chiêm niệm, say mê Thiên Chúa và con người, thụ tạo, lịch sử và nghệ thuật”.

Duy trì thái độ cởi mở của thánh Gioan Phaolô II

Sau khi nhắc đến những kinh nghiệm phong phú của thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng, thái độ cởi mở của ngài đối với tất cả các nền văn hóa, các ý niệm ý thức về và mọi người thiện chí, Đức Thánh cha Phanxicô khẳng định rằng: “Chúng ta cũng cần giữ cho thái độ đó được sinh động, nếu chúng ta muốn là một Giáo hội đi ra ngoài. Giáo hội không hài lòng với việc bảo tồn và quản trị điều đang có, nhưng muốn trung thành với sứ mạng của mình”.

Và Đức Thánh cha bày tỏ xác tín: “Truyền thống của Dòng Đa Minh, với vai trò quan trọng trong lãnh vực suy tư lý trí về đức tin và các nội dung đức tin, được trình bày theo đạo lý thánh Tiến sĩ Thiên Thần, chắc chắn sẽ tạo điều kiện cho dự án vừa nói, với lòng can đảm đối với chân lý, tự do tinh thần và lương thiện về trí thức (Xc. Thánh Phaolô VI, Tông thư Lumen Ecclesiae, 8; S.Gioan Phaolô II, Fides et radio, 43).

Hiện diện và lên tiếng tại buổi lễ, đặc biệt có Đức Hồng y Rylko, người Ba Lan, Giám quản Đền thờ Đức Bà Cả, và Đức Hồng y Krajewski, người Ba Lan, Chánh sở từ thiện của Đức Thánh cha, và giáo sư Rémi Brague, thuyết trình viên.

(Sala Stampa 18-5-2020)

G. Trần Đức Anh, O.P. (rvasia)

 

Trả lời