Ngày 19.5.2020: Chính Thánh Thần sẽ giúp chúng ta

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 16:5–11

    Bây giờ Thầy đến cùng Ðấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập nỗi ưu phiền.

Song, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em; Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Ðấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em, nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Ðấng ấy đến với anh em. Và Ngài đến, Ngài sẽ bắt lỗi thế gian: Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính, và việc xét xử.

Về tội: vì họ không tin vào Ta. Về sự công chính: vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa. Về việc xét xử: vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.

CHÍNH THÁNH THẦN SẼ GIÚP CHÚNG TA

Chứng kiến cảnh ly biệt, Tin mừng cho chúng ta biết, các môn đệ tràn ngập nỗi ưu phiền. Tuy nhiên, bên cạnh khung cảnh đau buồn ấy, chúng ta cũng được nghe lời hứa mang đầy niềm hy vọng: Thầy đi thì Đấng Bảo Trợ sẽ đến với anh em.

Như vậy, mọi sự mất mát có thể mang lại cho chúng ta nỗi ưu phiền, nhưng đồng thời cũng khơi gợi lên niềm hy vọng mới, bởi sự hiện diện của Thánh Thần. Chính Thánh Thần sẽ giúp chúng ta thấy được những đau khổ chúng ta đang gánh chịu có một ý nghĩa mới trong Đức Giêsu Kitô.

Trả lời