Clips: Thánh Gioan Phaolô II – Vị thánh từ A-Z (3)

 

Clips: Thánh Gioan Phaolô II - Vị thánh từ A-Z (3)“Lạy Thiên Chúa, đầy lòng thương xót, đã muốn cho Chân Phước Gioan Phaolô II trị vì làm Giáo Hoàng trên giáo hội hoàn vũ của Người…

Chúng con cầu xin Chúa, nhờ lời giảng dạy của ngài, chúng con có thể mở lòng cho ân sủng cứu rỗi của Đức Kitô, Đấng cứu chuộc duy nhất của nhân loại.

Ôi Chân Phước Gioan Phaolô II, xin ngài cầu bầu cho chúng con để được trở nên giống như ngài luôn biết tìm đến Mẹ Maria, là người dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu.

Lạy Chân phước Gioan-Phaolô II, xin nguyện giúp cầu thay cho chúng con biết tích cực tìm kiếm và xây dựng hòa bình, luôn sống giản dị nhưng can đảm trong mọi nghịch cảnh để chứng tỏ là con cái Thiên Chúa. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời