Ngày 21.02.2020: Bước theo Đức Giêsu

 

Tin Mừng theo Thánh Mác cô:  Mc 8:34—9:1

Rồi Ðức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.  Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình?

Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người”. Ðức Giêsu còn nói với họ: “Tôi bảo thật các người: trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước khi thấy Triều Ðại Thiên Chúa đến, đầy uy lực.”

BƯỚC THEO ĐỨC GIÊSU

Dọc dài những năm bước đi trong hoang địa, dân Chúa được chọn lựa giữa sống và chết, được thể hiện qua việc tuân giữ các mệnh lệnh của Đức Chúa hay quay lưng lại với Người mà theo thần ngoại bang. Thì nay, hành động chọn lựa ấy, lần nữa, được thấy nơi Tin mừng, thế nhưng, hình ảnh thần ngoại được thay thế bằng chính bản thân người môn đệ: Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Như vậy, chúng ta sẽ trở nên ngẫu tượng cho chính mình nếu như chính ta chăm chút trong trào lưu hưởng thụ.

Bước theo Đức Giêsu là bước ra khỏi vỏ bọc an toàn của bản thân, là liều mất mạng sống vì Người. Thiết nghĩ, chọn ‘chết’ ở đây không theo nghĩa thụ động, nhưng hướng đến việc sản sinh hoa trái nơi tha nhân: Hạt lúa mục nát để trở nên trĩu hạt. Vì thế, “mất mạng sống” vì Đức Giêsu có thể là đón nhận một công việc nhàm chán, chấp nhận thiệt thòi trong tương quan, hay vui lòng ở một nơi khó khăn,… bởi đó là điều  Chúa muốn chúng ta làm.

 

Trả lời