Slides: Sức mạnh của “10 việc tốt”

Mỗi khi chúng ta hy sinh cho một người nào đó, mỗi khi chúng ta săn sóc một người đau yếu, an ủi một người đau khổ, bênh vực một người cô thế, hay cùng với những người khác dấn thân để canh tân cuộc sống… Chúng ta đang tiến dần đến sự bất tử. Yêu thương chính là tái sinh, là thông dự vào sự sung mãn của cuộc sống. Ðó phải là niềm tin của chúng ta trong ngày hôm nay. Xin Chúa nâng đỡ Ðức Tin yếu kém của chúng ta, xin Ngài ban thêm niềm hy vọng cho chúng ta.

Nguồn: Internet

 

 

 

Trả lời