Đức Hồng y Re làm Niên trưởng Hồng y đoàn

 

Đức Hồng y Re làm Niên trưởng Hồng y đoànĐức Thánh cha Phanxicô đã phê chuẩn việc bầu Đức Hồng y Giovanni Battista Re làm Niên trưởng Hồng y đoàn, kế nhiệm Đức Hồng y Angelo Sodano, 92 tuổi.

Đức Hồng y Re người Italia, năm nay 86 tuổi, nguyên là Tổng trưởng Bộ Giám Mục; từ 3 năm nay là Phó Niên trưởng Hồng y đoàn.

Hôm 08/01/2020 vừa qua, các Hồng y đẳng Giám mục đã bầu Đức Hồng y Re làm niên trưởng, đồng thời bầu Đức Hồng y Leonardo Sandri, người Argentina gốc Ý, làm Phó Niên trưởng Hồng y đoàn.

Đức Hồng y Sandri năm nay 76 tuổi, nguyên là Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và hiện là Tổng trưởng Bộ các Giáo Hội Công Giáo đông phương.

Theo giáo luật, Hồng y Niên trưởng là người đứng đầu trong các thành viên của Hồng y đoàn. Trong trường hợp vị được bầu làm Giáo hoàng chưa có chức Giám mục, thì ngài sẽ truyền chức Giám mục ngay cho vị ấy. Trong trường hợp Đức Giáo hoàng qua đời hoặc từ nhiệm, Hồng y Niên trưởng triệu tập các Hồng y cử tri về Roma để bầu Giáo hoàng, và điều khiển cuộc bầu cử. Tuy nhiên, vì Đức Hồng y Re quá 80 tuổi, nên không được tham dự mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng, nên trong mật nghị này Đức Hồng y Phó Niên trưởng sẽ điều hợp cuộc bầu.

Trước đây, Niên trưởng Hồng y đoàn không có nhiệm kỳ, nhưng hồi cuối năm vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã thay đổi luật và ấn định nhiệm kỳ là 5 năm, có thể được tái cử.

Trước đó, Hồi tháng 6 năm ngoái (2019), Đức Hồng y Sandri cùng với 2 Hồng y khác đã được Đức Thánh cha phong làm Hồng y đẳng Giám mục, mặc dù không có hiệu tòa là một giáo phận phụ cận Roma. Quyết định này nâng số Hồng y đẳng Giám mục lên 10 vị. Thêm vào đó có 3 Hồng y Thượng Phụ của các Giáo Hội Công Giáo đông phương, cũng được coi là ngang hàng với Hồng y đẳng Giám mục.

Việc phân chia các Hồng y theo 3 đẳng: Giám mục, Linh mục và Phó tế tương đương với 3 nhóm trong Giáo hội thuộc giáo tỉnh Roma xưa kia, tức là gồm các Giám mục các giáo phận phụ cận Roma, các linh mục và các phó tế của giáo phận này, và trong tư cách đó, các vị họp lại để bầu Giám mục Roma trong trường hợp trống tòa.

(KNA 25-1-2020)

G. Trần Đức Anh, O.P.

 

Trả lời