Ngày 03.12.2019: Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: 16,15-20

15 Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”…

AI TIN VÀ CHỊU PHÉP RỬA, SẼ ĐƯỢC CỨU ĐỘ

Chúa Giê-su đến với nhân loại là để cứu độ con người thoát khỏi sự tội lỗi, trở nên con cái Chúa hầu trở về với Chúa mai sau. Khi Người chuẩn bị về với Chúa Cha, Người đã lệnh truyền cho các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, để họ trở thành con cái Chúa nhờ phép rửa của lòng tin mà được cứu độ.

Rõ ràng tin và chịu phép rửa thì mới được cứu độ. Chính thái độ tin vào danh Chúa Giê-su thì chắc chắn họ sẽ ở trong Người và với Người, họ sẽ được dìm vào trong cái chết của Đức Giê-su để lại được tái sinh với Người. Phép rửa nói lên niềm tin của chúng ta trước mặt Chúa, cũng như tuyên xưng vào Đức Giê-su là Thiên Chúa cứu độ chúng ta.

Ước gì chúng ta nhận ra được giá trị của Bí tích rửa tội mà mỗi người chúng ta nhận lãnh, để nhờ đó lòng tin của chúng ta mỗi ngày một trở nên mạnh mẽ qua cách chúng ta sống và chon lựa sống.

Xin Chúa Giê-su Ki-tô luôn đồng hành với chúng ta, vì chúng ta biết đức tin thực sự là môn ân ban từ Thiên Chúa dành tặng cho chúng ta. Ước gì chúng ta luôn biết trân trọng và ca ngợi Chúa mỗi ngày sống của mình.

Trả lời