Ngày 02.12.2019: Lòng Tin

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: 8,5-11

5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin:6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.”7 Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp:8 “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: “Đi! “, là nó đi, bảo người kia: “Đến! “, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: “Làm cái này! “, là nó làm.”10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế…”

LÒNG TIN

Chúng ta chỉ có thể yêu thương một ai khi có niềm tin vào người đó. Niềm tin là điều quan trọng trong các mối tương quan. Khi đủ tin tưởng ai chúng ta mới có thể mở lòng ra với họ, đủ tin để chúng ta chia sẻ cuộc sống với họ cách chân thành và đủ tình để làm cho mỗi tương quan đó ngày càng bền chặt hơn.

Hôm nay một viên đại đội trưởng đã thể hiện lòng tin của mình một cách mạnh mẽ và xác tín khi ông đến cầu xin Đức Giê-su chữa lành cho tên đầy tớ của ông. Rõ ràng ông là một người chủ tốt lành khi lo lắng và cất công chạy chữa cho đầy tớ nhà ông dù có phải đi xin xỏ với một người Do thái.

Đã thế ông còn chứng tỏ một niềm tin mạnh mẽ vào Người khi nói lên lòng tin chắc chắn chỉ một lời của Đức Giê-su cũng có thể cứu anh ta khỏi bệnh tật. Trên thực tế để tin vào một ai quả thực không phải dễ dàng gì, nhất là những người còn xa lạ với chúng ta. Thế nên bài học của ông viên đại đội trưởng quả là một điều đáng cho chúng ta noi theo. Dù cuộc sống của một ki-tô hữu cũng phải gặp nhiều khó khăn, hoàn cảnh đau khổ bởi thế sự và bởi người với người gây ra cho nhau, thế nhưng chúng ta tin rằng muôn sự Chúa đến lắng nghe lời thỉnh cầu của chúng ta giãi bày, van xin. Người chắc chắn là vị mục tử luôn bao bọc chở che chúng ta trong mọi sự. Hãy để lòng tin của chúng ta nói lên lòng yêu mến cậy trông vào Chúa.

Trả lời