Ngày 04.12.2019: Phép lạ bánh hóa bánh ra nhiều

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: 15,29-37

32 Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường.”33 Các môn đệ thưa: “Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no? “34 Đức Giê-su hỏi: “Anh em có mấy chiếc bánh? ” Các ông đáp: “Thưa có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ.”35 Bấy giờ, Người truyền cho đám đông ngồi xuống đất.36 Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông.37 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được bảy thúng đầy.

PHÉP LẠ BÁNH HÓA BÁNH RA NHIỀU

Sau khi chữa lành cho nhiều người, Đức Giê-su lại chạnh lòng thương đám đông đi theo Người vẫn chưa có gì để ăn, nên Người mới làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để cho họ được ăn no nê. Câu chuyện đã vẽ ra cho chúng ta thấy một dung mạo của một vị Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Người không những chữa trị thân xác của con người khỏi đau đớn mà còn nuôi dưỡng họ. Thiên Chúa vẫn luôn là Người đi bước trước, Người đến với nhân loại trước để đưa họ trở về với Chúa Cha, Người cũng là Người chủ động chia sẻ lòng thương xót với bất cứ ai đang cần đến tình thương của Người.

Mỗi người trong chúng ta chắc chắn ai cũng có một vấn đề riêng. Có người ốm đau bệnh tật, có người thiếu thốn nghèo nàn, có kẻ lầm đường lạc lối và chúng ta tin một điều rằng: Thiên Chúa luôn dõi theo và sẽ đi bước trước để nâng đỡ, chữa lành và chăm sóc chúng ta.

Cái cần là chúng ta có chạy đến bên Chúa như đám đông năm xưa, ngồi bên cạnh lắng nghe tiếng Chúa dạy bảo, có đặt lòng trông cậy như họ không ngại nắng mưa để tìm gặp Chúa, được Chúa động chạm đến tâm hồn và thể xác, được Chúa chữa lành hay không mà thôi.

Trả lời