Giám đốc cơ quan điều tra tài chánh Vatican được tái tín nhiệm

 

Giám đốc cơ quan điều tra tài chánh Vatican được tái tín nhiệmBan lãnh đạo Cơ quan điều tra và thông tin tài chánh của Vatican, gọi tắt là AIF, đã tái tín nhiệm vị Giám đốc cơ quan này là ông Tommaso Di Ruzza, sau một cuộc điều tra nội bộ.

Ông Tommaso Di Ruzza cùng với 4 viên chức khác thuộc phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã bị Viện Kiểm Sát của Vatican điều tra từ ngày 01/10/2019 vừa qua. các máy vi tính cũng như tài liệu tại văn phòng của bị tịch thu với mục đích đó.

Sau biến cố này, Ông René Bruelhart, Giám đốc Ban lãnh đạo cơ quan AIF, tức là cơ quan của Tòa Thánh chống rửa tiền, đã mở cuộc điều tra nội bộ và hôm 23/10 vừa qua, đã ra thông cáo tái tín nhiệm Ông giám đốc Tommaso Di Ruzza.

Thông cáo này không chấm dứt cuộc điều tra của Viện Kiểm Sát Vatican để làm sáng tỏ sự thật về các hoạt động bị tình nghi do sự tố cáo của Viện Giáo Vụ, quen gọi là Ngân Hàng Vatican, và Văn phòng Tổng Kiểm toán, về một số hoạt động tài chánh ở nước ngoài. (SS Vat. 23-10-2019)

G. Trần Đức Anh, O.P.

 

Trả lời