Ngày 26.10.2019: Sám hối

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca: 13,1-9

1 Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng.2 Đức Giê-su đáp lại rằng: “Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao?3 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.4 Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao?5 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.”

SÁM HỐI

Con người chúng ta thường hay có quan niệm những ai phải gặp những hoàn cảnh khó khăn, khổ đau, bệnh tật nặng nề thì thường là những bị án phạt bởi tội lỗi của họ. Thế nhưng, đối với Chúa tội lỗi không được đánh giá qua những hoàn cảnh bi thương mà một ai phải chịu. Con người có tội hay không là do bởi cái bên trong mà ra chứ không phải cái bên ngoài.

Thiên Chúa của chúng ta không nhìn vào cái bên ngoài, Người luôn nói với chúng ta cái bên trong mới cần phải thanh tẩy và đi đến sự sám hối. Chúng ta ai cũng hiểu thân phận yếu đuối của mình, sám hối là điều cần thiết để mỗi người biết khiêm tốn với sự thật mà chúng ta đã phạm, sám hối cũng là điều giúp cho chúng ta biết cậy trông vào lòng Chúa xót thương, để từ đó chính chúng ta cũng có một cái nhìn bác ái với người khác.

Trong cuộc sống không phải ai cũng có những hoàn cảnh thuận lợi, nhiều người có thể sẽ rơi vào một tình huống khắc nghiệt trong cuộc sống. Người đó có thể là bạn bè, lối xóm, và ngay cả những người thân của chúng ta. Biết quảng đại mở lòng ra với mọi người và tự mình biết sám hối là điều đẹp lòng Chúa hơn hết.

Trả lời