Ngày 25.10.2019: Nhận biết thời đại

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca: 12,54-59

54 Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: “Mưa đến nơi rồi”, và xảy ra đúng như vậy.55 Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: “Trời sẽ oi bức”, và xảy ra đúng như vậy.56 Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?57 “Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?58 Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục.59 Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng.”

NHẬN BIẾT THỜI ĐẠI

Con người chúng ta có thể dự đoán tốt một vài điều trong cuộc sống, như kinh nghiệm về thời tiết, cách chăn nuôi trồng trọt… tuy nhiên Chúa cho chúng ta thấy không phải ai trong chúng ta cũng có thể nhận ra được thời kỳ đã mãn, và triều đại Thiên Chúa đã hiện diện giữa chúng ta. Người thức tỉnh cho chúng ta biết cần có thái độ sống tốt hơn, hãy hoán cải và sám hối trước ngày cánh chung gần kề. Mỗi người tự biết hòa giải với chính mình và với tha nhân, để ngõ hầu vào giờ khắc cuối cùng của một người đến thì mọi sự đã được hòa giải, con người sẽ không còn phải đối diện với sự phán xét về những tội lỗi mà mình đã gây ra.

Thiên Chúa luôn là vị thẩm phán công minh, Người không để chúng ta phải rơi vào sự khốn cùng. Người tha thiết mời gọi chúng ta biết nhận ra thời gian mình sống, biết tận dụng khoảnh khắc hiện tại để có sự sám hối thực sự hầu mang lại phần rỗi cho chính mình mai sau. Ước gì chúng ta nhận biết được nhiều điều trong cuộc sống thì cũng biết nhận ra ngày của Thiên Chúa đã gần kề, để đến lúc nhắm mắt lìa đời, chúng ta hân hoan chạy đến gặp Chúa và vui hưởng hạnh phúc bên Người mãi mãi.

Trả lời