Ngày 24.10.2019: Hòa bình và chia rẽ

Tin Mừng theo thánh Lu-ca:12,49-53

49 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!51 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba.53 Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”

HÒA BÌNH VÀ CHIA RẼ

Chúng ta thường biết đến một Thiên Chúa nhân lành, tràn đầy tình thương cho con người, là hoàng tử hòa bình cho nhân loại, vậy mà hôm nay Chúa lại nói với chúng ta Người còn mang đến cả sự chia rẽ. Đó có phải là điều nghịch lý trong lời dạy của Chúa hay không? Hẳn Thiên Chúa mãi là một Thiên Chúa giàu lòng xót thương, Người không những dạy chúng ta yêu quý mọi người thân quen, bất hạnh mà ngay cả kẻ thù cũng phải biết mở lòng tha thứ cho họ. Như thế hẳn Chúa không bao giờ là một người mang gươm giáo nhưng sứ mệnh của Người luôn là trao ban tình thương, mang lại hòa bình cho nhân loại. Tuy nhiên, không phải bất cứ ai cũng có thể đón nhận Lời Chúa.

Vẫn còn đó sự dữ tồn tại, vẫn có đó những chia rẽ và chống đối trên thế gian này. Con người phải chọn cho mình một lối sống, sống bác ái vị tha và sẻ chia tình yêu thương hay là sống trong hận thù và ganh ghét. Chính vì vậy sẽ có hai thái độ chọn lựa khác nhau trong cách sống của mỗi người, ai cũng có tự do để đưa ra quyết định của mình. Như thế con người sẽ có sứ trái ngược nhau và điều đó làm cho tất cả mọi người không thể hiệp nhất được trong một ý hướng mà sẽ có sự chống đối nhau. Thiên Chúa luôn mời gọi con người đi vào trong sự hiệp nhất với Người để họ đươc hạnh phúc. Người không muốn bất cứ một sự chống đối nào tồn tại trên thế gian, Người luôn là một người cha nhân hậu mở rộng vòng tay chờ đón từng đứa con của Người quay trở về.

Trả lời