Ngày 21.10.2019: Làm giàu trước mặt Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca: 12,13-31

16Đức Giê-su nói với họ dụ ngôn này: “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi,17 mới nghĩ bụng rằng: “Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!18 Rồi ông ta tự bảo: “Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó.19 Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!20 Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?21 Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”

LÀM GIÀU TRƯỚC MẶT CHÚA

Của cải luôn là điều hấp dẫn với người đời. Ai trong chúng ta cũng mong có tiền dư bạc thừa để có cuộc sống sung túc giàu sang và hưởng thụ cuộc đời này. Nhà phú hộ trong câu chuyện dụ ngôn khi đã có nhiều của cải thì ông lại nghĩ cách làm sao để tích trữ thật nhiều hầu có thể yên tâm tiêu xài nhiều năm tháng. Nếu câu chuyện của đời người ai cũng có cái kết như thế thì chẳng có gì để bàn cả. Tuy nhiên, Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta thấy một khía cạnh rất đáng lưu tâm rằng đời người không phải ai cũng có thể làm chủ mạng sống mình. Chúng ta nhận biết rằng đã là con người thì có sinh có tử, cái quan trọng không phải chúng ta tích trữ bao nhiêu mà là chúng ta sẽ sống được bao nhiêu. Nếu ai cũng phải chết vào một lúc mà mình không biết thì liệu tích trữ có phải là công dã tràng.

Chính vì vậy con người cần phải biết số mạng của mình rất mong manh, như hoa sớm nở chiều tàn. Như thế chúng ta cần biết chú trọng vào điều gì, chúng ta cần biết làm giàu cho ai, bởi vì khi chúng ta chết thì chúng ta sẽ đối diện với Thiên Chúa, cho nên cách tốt đẹp nhất là chúng ta cần biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa thay vì chỉ nghĩ đến cái giàu trước mắt thế gian. Tiền bạc, của cải luôn là điều hấp dẫn, chúng ta nguyện xin Chúa mở lòng mở trí cho chúng ta thấy tích lũy tình yêu thương mới là những của cải thật sự trước mặt Chúa, những của cải không bao giờ hư mất.

Trả lời